§ 26-29. Overvåking av dykkeoperasjoner

Alle forhold og utstyr som brukes ved dykkeoperasjoner skal være underlagt overvåking når dykking pågår. Det skal særlig legges vekt på kontinuerlig overvåking av dykkere under vann.
Når det foregår dykkeoperasjoner skal dykkerstedet markeres.

Med kontinuerlig overvåkning av dykkere under vann menes kommunikasjon der dykkeleder hele tiden hører dykkerens pustemønster samt at lineholder har kontinuerlig kontakt med dykkeren via livline. Overvåkningen må inkludere kontroll med at dykke- og behandlingstabeller overholdes.

Det er krav om at dykkerstedet markeres når det foregår dykkeoperasjoner. Markeringskravet skal hindre at fartøy eller annet kommer i dykkesonen. Markering av dykkerstedet gjøres i samsvar med sjøveisreglene, se regel nr. 42 i forskrift til skipssikkerhetsloven 16. februar 2007 nr. 9 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene). All dykking skal markeres uavhengig av hvor dykkingen foretas, og sjøveisreglene bør benyttes i alle tilfeller.