§ 25-2. Periodisk kontroll

Arbeidsgiveren skal sørge for at trykkluftflasker og flaskeventiler til pusteluft som brukes under vann, kontrolleres og vanntrykkprøves minst hvert andre år, og andre trykkluftflasker for pusteluft minst hvert femte år.
Den første kontrollen og vanntrykksprøven kan tas tre år etter fabrikasjonsmerkingen.

Det vises til forskriften her § 25-1 «Kontroll og prøving».