Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt publiseres i sin helhet på denne siden. Alle aktuelle høringer vil til enhver tid stå oppført på denne siden.

I hvert tilfelle vil du finne høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger. 

I noen tilfeller publiserer vi her også våre egne høringsuttalelser. 

Aktuelle høringer

En liste over høringsinstanser ligger vedlagt alle høringer. Vi gjør oppmerksom på at alle høringer er åpen for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

  • Vi har for tiden ingen aktuelle høringer

Avsluttede høringer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringer fra departementene

Se aktuelle høringer hos Arbeids- og sosialdepartementet (regjeringen.no)