Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt publiseres i sin helhet på denne siden. Alle aktuelle høringer vil til enhver tid stå oppført på denne siden.

I hvert tilfelle vil du finne høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger. 

I noen tilfeller publiserer vi her også våre egne høringsuttalelser. 

Aktuelle høringer

En liste over høringsinstanser ligger vedlagt alle høringer. Vi gjør oppmerksom på at alle høringer er åpne for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – mai 2018

Avsluttede høringer

Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - frist 18. juni 2018

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017 - frist 15. september 2017

Forslag til endringer i forskrift om maskiner - frist 23. mars 2017

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2016 - frist 29. september 2016

Høring om rapporten «Dykking i havbruk» - 2016 - frist 1. september 2016

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2016 - frist 29. august 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler - frist 1. mars 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2015 - frist 4. september 2015

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene med harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen - frist 24. april 2015

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2014 - frist 1. april 2015