Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt publiseres i sin helhet på denne siden. Alle aktuelle høringer vil til enhver tid stå oppført på denne siden.

Du finner høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger for hver enkelt høring. I noen tilfeller publiserer vi her også våre egne høringsuttalelser.

Aktuelle høringer

Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger – frist 25. november 2021

En liste over høringsinstanser ligger vedlagt alle høringene. Alle høringene er åpne å gi innspill fra andre enn de som er nevnt i høringslisten.

Avsluttede høringer

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere – frist 1. oktober 2021

Høring – endringer i REACH-forskriften grunnet gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2020/878 om endringer i REACH-forordningens vedlegg II – frist 24. mai 2021

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser – frist 30. april 2021

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2021 – frist 29. mars 2021

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (Direktiv 2019/1831/EU, 5. liste) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2021 – frist 29. mars 2021

Forslag til endringer i maskinforskriften – frist 1. februar 2021

Forslag til endringer i internkontrollforskriften – frist 20. november 2020

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2020 – frist 15. november 2020

Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – frist 29. mai 2020

Forslag til justering av opplæringsplaner – Modul 4 Kjøring under veiledning – frist 30. januar 2020

Forslag til revidert opplæringsplan: Modul 1 – Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner – frist 15. januar 2020 

Forslag til endringer om bruk av overtredelsesgebyr mv. – frist 3. oktober 2019

Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser – frist 1. oktober 2019

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – frist 15. september 2019

Forslag til nye regler for dykking fra skip – frist 26. juli 2019

Forslag til endringer i byggherreforskriften – frist 28. mai 2019

Forslag til forskrift om endring i maskinforskriften – frist 2. november 2018

Forslag til endringer i byggherreforskriften – frist 19. oktober 2018

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – frist 15. september 2018

Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – frist 18. juni 2018

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017 – frist 15. september 2017

Forslag til endringer i forskrift om maskiner – frist 23. mars 2017

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2016 – frist 29. september 2016

Høring om rapporten «Dykking i havbruk» - 2016 – frist 1. september 2016

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2016 – frist 29. august 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler – frist 1. mars 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2015 – frist 4. september 2015

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene med harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen – frist 24. april 2015

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2014 – frist 1. april 2015

Høringer fra departementene

Se aktuelle høringer hos Arbeids- og sosialdepartementet (regjeringen.no)