Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt publiseres i sin helhet på denne siden. Alle aktuelle høringer vil stå oppført på denne siden.

Du finner høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger for hver enkelt høring. I noen tilfeller publiserer vi her også våre egne høringsuttalelser.

Aktuelle høringer

Høyring – forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - frist 17. juni 2022

En liste over høringsinstanser ligger lagt ved alle høringene. Alle kan gi innspill på høringene, også de som ikke er nevnt i høringslisten. 

Avsluttede høringer

Høring - forslag til endringer i maskinforskriften vedlegg XII (forbrenningsmotorer) – frist 14. mars 2022

Høring – forslag til endringer i maskinforskriften – frist 17. januar 2022

Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger – frist 25. november 2021

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere – frist 1. oktober 2021

Høring – endringer i REACH-forskriften grunnet gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2020/878 om endringer i REACH-forordningens vedlegg II – frist 24. mai 2021

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser – frist 30. april 2021

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2021 – frist 29. mars 2021

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (Direktiv 2019/1831/EU, 5. liste) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2021 – frist 29. mars 2021

Forslag til endringer i maskinforskriften – frist 1. februar 2021

Forslag til endringer i internkontrollforskriften – frist 20. november 2020

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2020 – frist 15. november 2020

Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – frist 29. mai 2020

Forslag til justering av opplæringsplaner – Modul 4 Kjøring under veiledning – frist 30. januar 2020

Forslag til revidert opplæringsplan: Modul 1 – Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner – frist 15. januar 2020 

Forslag til endringer om bruk av overtredelsesgebyr mv. – frist 3. oktober 2019

Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser – frist 1. oktober 2019

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – frist 15. september 2019

Forslag til nye regler for dykking fra skip – frist 26. juli 2019

Forslag til endringer i byggherreforskriften – frist 28. mai 2019

Forslag til forskrift om endring i maskinforskriften – frist 2. november 2018

Forslag til endringer i byggherreforskriften – frist 19. oktober 2018

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – frist 15. september 2018

Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – frist 18. juni 2018

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017 – frist 15. september 2017

Forslag til endringer i forskrift om maskiner – frist 23. mars 2017

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2016 – frist 29. september 2016

Høring om rapporten «Dykking i havbruk» - 2016 – frist 1. september 2016

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2016 – frist 29. august 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler – frist 1. mars 2016

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2015 – frist 4. september 2015

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene med harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen – frist 24. april 2015

Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2014 – frist 1. april 2015

Høringer fra departementene

Se aktuelle høringer hos Arbeids- og sosialdepartementet (regjeringen.no)