Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger i Arbeidstilsynet.

Stilling Sted Søknadsfrist
Rådgiver/seniorrådgiver - Treparts bransjeprogram Oslo 2021-08-08
Inspektør - arbeidslivskriminalitet Moss 2021-09-05
Inspektør - arbeidslivskriminalitet Hamar 2021-09-05
Jurist - arbeidslivskriminalitet Bergen 2021-08-08
Jurist - arbeidslivskriminalitet Moss 2021-09-05
Jurist - arbeidslivskriminalitet Kristiansand 2021-08-08
Jurist - arbeidslivskriminalitet Bodø 2021-08-08
Jurist - arbeidslivskriminalitet Stavanger 2021-08-08
Inspektør - arbeidslivskriminalitet Lillestrøm 2021-08-08
Jurist - arbeidslivskriminalitet Lillestrøm 2021-08-08
Inspektør - arbeidslivskriminalitet Oslo 2021-08-08
Inspektør - arbeidslivskriminalitet Tønsberg 2021-08-08
Byggesaksbehandler - inspektør/seniorinspektør Moss 2021-08-08
Inspektør - bygg og anlegg, bergverk og arbeidsulykker Trondheim 2021-08-08
Inspektør - bygg og anlegg, bergverk Bodø 2021-08-08
Inspektør - overnatting, servering, transport og renhold Bergen 2021-08-08
Inspektør – industri, arbeidsulykker, asbest, aquakultur, jord og skogbruk Drammen 2021-08-08
Inspektør - industri, akvakultur og arbeidsulykker Mosjøen 2021-09-05
Inspektør - overnatting, servering, transport og renhold Oslo 2021-08-08
Jurist - tilsyn (vikariat) Haugesund 2021-08-08
Seksjonsleder - Seksjon tilsyn 4 Vest Haugesund 2021-08-08
Seniorrådgiver - organisasjonsutvikling Trondheim 2021-08-08

Her kan du lese om rekrutteringsprosessen

Hva tilbyr vi våre ansatte?