Hva tilbyr vi våre ansatte?

I Arbeidstilsynet møter du faglig dyktige kolleger som er opptatt av samfunnsoppdraget vårt, og som er stolte av å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge. Vi tilbyr faglig utvikling, gode arbeidsforhold, gunstige pensjons- og forsikringsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden.

Kurs og opplæring

I Arbeidstilsynet går alle nyansatte igjennom opplæringsprogrammet «Første år i Arbeidstilsynet». Opplæringen består av både lokal faglig opplæring, e-kurs, fadderordning og fysiske samlinger. I tillegg til opplæring av nyansatte arrangerer vi flere kurs, seminarer og samlinger som skal sikre at våre medarbeidere er faglig oppdatert og at vi deler informasjon og kunnskap.

Fleksibel arbeidstid

Arbeidstiden fra kl. 08.00 til 15.45. I perioden 15. mai til 15. september har vi sommertid med arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.00. Vi har fleksibel arbeidstid med kjernetid fra kl. 09.00 til 14.30. Ansatte kan avspasere opparbeidet plusstid og reisetid.

Arbeidstilsynet er en arbeidsplass hvor vi legger vekt på balanse mellom jobb og fritid, og vi tilrettelegger og tar hensyn til ulike livsfaser og behov.

Velferdsgoder

I Arbeidstilsynet ønsker vi trivsel på arbeidsplassen og god helse for den enkelte ansatte:

  • Alle ansatte har mulighet til å trene i arbeidstiden én time i uken.
  • Vi serverer frukt på kontorene hver uke.
  • Vi har ulike sosiale aktiviteter på kontorstedene. 

Hjemmekontor

Som ansatt i Arbeidstilsynet har du anledning til å inngå avtale om hjemmekontor inntil to dager i uken. Dette gjelder ikke de som ansettes på a-krimsentrene, og muligheten for hjemmekontor kan variere noe ut ifra arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner, både med og uten lønn. Det er mulig å få permisjon til etter- og videreutdanning etter søknad og individuell vurdering.

Pensjon, lån og forsikring

Alle ansatte i Arbeidstilsynet er medlemmer av Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. Som ansatt trekkes du to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Via medlemskapet får du i tillegg mulighet til å søke om boliglån.

Les mer på Statens pensjonskasse nettsider (spk.no).

Gode seniorordninger fra 60 år

I Arbeidstilsynet ønsker vi å beholde seniorer lengst mulig. Vi tilrettelegger arbeidet, og fra det året du fyller 60 år får du ekstra ferie.