Hva tilbyr vi våre ansatte?

I Arbeidstilsynet har vi et sterkt og tverrfaglig fagmiljø. Hos oss møter du faglig dyktige kolleger som er opptatt av samfunnsoppdraget vårt og som er stolte av å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter, pensjons- og forsikringsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden.

Kurs og opplæring

«Første år i Arbeidstilsynet» er vårt opplæringsprogram for alle nyansatte medarbeidere. Programmet består av både lokal opplæring, fadderordning og sentrale samlinger. I tillegg til opplæring av nyansatte arrangerer vi flere kurs, seminarer og samlinger som skal sikre at våre medarbeidere er faglig oppdatert og at vi deler informasjon og kunnskap.

Fleksibel arbeidstid

I Arbeidstilsynet er arbeidstiden fra kl. 08.00 – 15.45. I perioden 15. mai – 15. september har vi sommertid med arbeidstid fra kl. 08.00 – 15.00. Vi har fleksibel arbeidstid med kjernetid fra kl. 09.00 – 14.30. De ansatte kan avspasere opparbeidet plusstid og reisetid. Arbeidstilsynet er en arbeidsplass hvor vi legger vekt på balanse mellom jobb og fritid og vi tilrettelegger og tar hensyn til ulike livsfaser og behov.

Treningstilbud

Alle ansatte i Arbeidstilsynet har mulighet for å trene i arbeidstiden inntil én time i uken.

Pensjon, lån og forsikring

Alle ansatte i Arbeidstilsynet er medlemmer av Statens pensjonskasse og trekkes to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. Via medlemskapet får du i tillegg tilgang til å søke om boliglån.

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner både med og uten lønn. Det er mulig å få permisjon til etter- og videreutdanning etter søknad og individuell vurdering.

Sosialt fellesskap

Gjennom året arrangerer vi ulike sosiale aktiviteter som for eksempel julebord, fredagskaffe og lønningstreff.

Gode seniorordninger fra 60 år

I Arbeidstilsynet ønsker vi å beholde seniorer i organisasjonen. De har viktig kompetanse og erfaring som vi både verdsetter og har stort behov for. Fra det året du fyller 60 år har du krav på en ekstra ferieuke. I tillegg til lovbestemte fridager for seniorer har du som statsansatt åtte dager ekstra fri fra og med det året du fyller 62 år. I Arbeidstilsynet har vi i tillegg til dette pt fire feriedager ekstra fra og med det året du fyller 62 år.