Webinar

Her finner du våre planlagte arrangementer og opptak av gjennomførte webinar.

Planlagte arrangement

13. desember: Nettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

14. desember: Webinar: Tilsyn - et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplass

Se opptak av tidligere webinarer

Lenkene under går til videoer publisert på YouTube.

Opptak publiseres når det er ferdig tekstet.

2022

1. desember: Nettmøte: Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen - opptak publiseres så raskt det er ferdig tekstet

30. november: Webinar: Å jobbe med menneske - givande, men kan det også tappe deg for energi? - opptak publiseres så raskt det er ferdig tekstet

Webinar: Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Nettmøte: Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

Webinar: Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Nettmøte: Erfaringsdeling Peab Anlegg Nord - forebyggende sykefraværsarbeid i Peab

Nettmøte: Suksesskriterier for en god vernetjeneste

Nettmøte: Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen

Digital workshop for verneombod i barnehagar

Digital workshop for verneombud på sykehjem

Nettmøte: Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien

2021

Ytringsklima i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager i serveringsbransjen

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet

Workshop for verneombud i sykehjem

Workshop for verneombud i barnehage

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Lanseringswebinar: Ny e-læring om arbeidsmiljø

Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter 

Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

Maskinsikkerhet

2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid 

Endringer i byggherreforskriften

Nattarbeid - på helsa løs?

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Ulykker i bygg og anlegg

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Hvordan redusere antallet ulykker i bygg og anlegg

Slik kan seksuell trakassering forebygges

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

Arbeidstid og helse