Arrangement, kurs og webinar

Her kan du følge våre webinar direkte, finne kommende arrangement, og se opptak av tidligere webinarer.

Planlagte webinarer

Erfaringssamling BHT Oslo: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis? 23. mars

Webinar: Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb så viktig? 28. mars

Webinar: Strammere regelverk for innleie - Hva betyr det for deg? 29. mars

Webinar: Vonde kropper i bygg og anlegg. 30. mars

Erfaringssamling BHT Bergen: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis? 13. april

Webinar bygg og anlegg: Bedriftshelsetjenesten - utgift eller investering? 13. april

Erfaringssamling BHT Trondheim: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis? 18. april

Digital erfaringssamling BHT: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis? 11. mai

Digital erfaringssamling BHT: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis? 12. mai

 

Se opptak av tidligere webinarer

Lenkene under går til videoer publisert på YouTube.

Opptak publiseres når det er ferdig tekstet.

2023

Webinar: Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem?

Webinar: Rettferdig og støttende ledelse – hvordan og hvorfor?

Webinar: Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse

Webinar: Endring og omstilling – hva bør dere gjøre for å lykkes? 

Webinar: Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

2022

Webinar: Tilsyn - et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplassNettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

Nettmøte: Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen

Webinar: Å jobbe med menneske - givande, men kan det også tappe deg for energi?

Webinar: Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Nettmøte: Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

Webinar: Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Nettmøte: Erfaringsdeling Peab Anlegg Nord - forebyggende sykefraværsarbeid i Peab

Nettmøte: Suksesskriterier for en god vernetjeneste

Nettmøte: Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen

Digital workshop for verneombod i barnehagar

Digital workshop for verneombud på sykehjem

Nettmøte: Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien

2021

Ytringsklima i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager i serveringsbransjen

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet

Workshop for verneombud i sykehjem

Workshop for verneombud i barnehage

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Lanseringswebinar: Ny e-læring om arbeidsmiljø

Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter 

Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

Maskinsikkerhet

2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid 

Endringer i byggherreforskriften

Nattarbeid - på helsa løs?

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Ulykker i bygg og anlegg

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Hvordan redusere antallet ulykker i bygg og anlegg

Slik kan seksuell trakassering forebygges

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

Arbeidstid og helse