Arrangement, kurs og webinar

Her kan du følge webinar direkte, finne kommende arrangement og se opptak av tidligere webinar.

Planlagte arrangement

Webinar: Hvordan er tilstanden i norsk arbeidsliv, og hvordan vil det se ut om 10 år? 4. mars

HMS-konferansen 2024 - God planlegging for å bedre HMS. 12. mars

Seminar Stavanger: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinstar! 24. april

Seminar Bergen: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinstar! 25. april

Workshop: Hvordan forebygge belastinger av emosjonelle krav? 23. mai

Workshop: Hvordan forebygge belastinger av emosjonelle krav? 30. mai

Workshop: Hvordan forebygge belastinger av emosjonelle krav? 6. juni

 

Se opptak av tidligere webinarer

Lenkene under går til videoer publisert på YouTube.

Opptak publiseres når det er ferdig tekstet.

2024

Partssamarbeid - nøkkelen for å få til det gode samarbeidet

Verneombud og tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Varsle? Til hvem, hvordan og hva kan du forvente etterpå?

Varsling – Forberedelse og håndtering, en veiledning for arbeidsgiver

2023

Slik søker du om godkjenning som bemanningsforetak

Råd for å redusere overtidsbehovet og forsvarlighetsvurdere arbeidstidsordningene

Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

Nye krav til brukere av diisocyanater

Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen?

Arbeidstilsynets oppfølging av bedriftshelsetjenesten

Elevene har det best når lærerne trives

Webinar bygg og anlegg: Bedriftshelsetjenesten - utgift eller investering?

Vonde kropper i bygg og anlegg

Strammere regelverk for innleie - Hva betyr det for deg?

Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb så viktig?

Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem?

Rettferdig og støttende ledelse – hvordan og hvorfor?

Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse

Endring og omstilling – hva bør dere gjøre for å lykkes? 

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

2022

Tilsyn - et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplassNettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen

Å jobbe med menneske - givande, men kan det også tappe deg for energi?

Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Erfaringsdeling Peab Anlegg Nord - forebyggende sykefraværsarbeid i Peab

Suksesskriterier for en god vernetjeneste

Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen

Digital workshop for verneombod i barnehagar

Digital workshop for verneombud på sykehjem

Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien

2021

Ytringsklima i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager i serveringsbransjen

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet

Workshop for verneombud i sykehjem

Workshop for verneombud i barnehage

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Lanseringswebinar: Ny e-læring om arbeidsmiljø

Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter 

Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

Maskinsikkerhet

2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid 

Endringer i byggherreforskriften

Nattarbeid - på helsa løs?

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Ulykker i bygg og anlegg

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Hvordan redusere antallet ulykker i bygg og anlegg

Slik kan seksuell trakassering forebygges

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

Arbeidstid og helse