Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktig for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 millioner kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din (arbeidsmiljoportalen.no)

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Webinar: Tetthetstesting av andredrettsvern

Norsk Yrkeshygenisk forening arrangerer et webinar der masketetthetstesting er tema. Vi er der og snakkar om regelverket knytta...

BHT erfaringssamling Oslo: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis?

Fra 1. januar kom det forskriftsendringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og forskrift om administrative...

Webinar: Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb så viktig?

Psykologisk trygghet handler om å bygge en kultur hvor alle oppfordres til å komme med forslag og spørre om hjelp, og hvor det...