Har du testet arbeidsmiljøguiden?

Arbeidsmiljøguiden er en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid hvor målgruppene er ledere, verneombud og ansatte i små og mellomstore virksomheter.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Illustrasjonsbilde som viser folk som går forbi hverandre på en arbeidsplass.

Misbruk av varsling er ikke hovedproblemet

Hovedproblemet med varsling er ikke ansatte som misbruker varslingsretten, men arbeidsgivere som mangler rutiner og kunnskap.

Illustrasjonsbilde fra et kjøpesenter.

Arbeidstid i julen

Mange hel- og deltidsansatte jobber lange arbeidsdager og -uker i tiden frem mot jul. Det kan være vanskelig å ha full oversikt...

Arbeider på restaurant som anretter et måltid

Nye allmenngjøringsforskrifter fra 1. desember

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene me...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Seminar i håndtering av varsling

Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold?...

Seminar i håndtering av varsling

Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold?...

Seminar i håndtering av varsling

Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold?...