Sammen setter vi strek

Ansatte i serveringsbransjen opplever ofte seksuell trakassering. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for et trygt arbeidsmiljø.

Finn tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering (settestrek.no)

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Fleire saker

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

IA-seminar Oslo: Et arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og et godt partssamarbeid – det gir gevinster!

Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Da bør du melde deg på dette...

Nettmøte: Risikovurderingar for bygg- og anleggsbransjen

Synest du risikovurderingar kan vere vanskelege? Risikovurderingar vil variere frå arbeidsplass til arbeidsplass avhengig av...

Webinar: Varsling – Forberedelse og håndtering, en veiledning for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal du håndtere varslingssaker på en forsvarlig måte, der alle berørte parter ivaretas. Hvordan forbereder de...