Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Fleire saker

Bildet viser en mann og ei kvinne som sitter i et åpent kontorlandskap. De snakker sammen.

VIL ENDRE: I en fersk rapport foreslår Arbeidstilsynet flere regelendringer som skal styrke arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet vil styrke reguleringen av det psykososiale arbeidsmiljøet

Gjennom å tydeliggjøre hva som ligger i lovens krav, vil Arbeidstilsynet gjøre det enklere å jobbe systematisk og styrke...

En mann og en dame som står i en trapp og smiler

ROM FOR FORBETRING: Fleire verksemder har bedriftshelseteneste, men tilsyn viser at fleire kan bli betre i bruken av BHT. Foto: Arbeidstilsynet

Fleire verksemder har avtale med bedriftshelseteneste

Arbeidstilsynet sitt tilsyn første halvår i år viser at fleire verksemder som er pålagde å ha bedriftshelseteneste (BHT) faktis...

Inspektør i bilverksted

En av våre ansatte fotografert i et bilverksted. Foto/rettigheter: Arbeidstilsynet

Slik jobber Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal bidra til at ansatte ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge...

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Møte: Verdensdagen for psykisk helse - "Vi trenger å høre til. Lag plass"

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse og inviterer til felles innsats mot ensomhet og utenforskap. Bergen Næringsråd og Na...

Seminar bygg og anlegg: Resirkulering og grønt skifte - hva betyr det for arbeidsmiljøet?

Gjenbruk er bra - men hvilke konsekvenser har det for arbeidsmiljøet? Sett av 7. november, og bli med på seminar i Vestlandshus...

Seminar i Agder: Kloke grep i omstilling

Dei fleste av oss opplever omstilling eller større endringar på jobb ein eller annan gong. Omstillingar som ikkje blir...