Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Webinar: Risikovurderinger i bygg- og anleggsbransjen

Synes du risikovurderinger kan være vanskelige? Risikovurderinger varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass avhengig av...

Seminar Bergen: Forsvarleg byggetid - korleis kan arbeidsgivar og oppdragsgivar samarbeide for å få det til? (mogleg å delta digitalt)

Korleis påverkar arbeidstid helse og sjukefråvær, og kva kloke grep kan bransjen ta for at byggetida skal bli forsvarleg?

Sevesokonferansen 2024

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig...