Har du ikke fått utbetalt lønn eller feriepenger?

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Hvis man ser bort fra misforståelser og tekniske betalingsfeil, kan årsaken enten være at arbeidsgiveren din  ikke vil  betale, eller at...

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Illustrasjonsbilde som viser to arbeidere ved en byggeplass

Arbeidstilsynet gir flere overtredelsesgebyr – det skal svi å bryte arbeidsmiljøloven

Mange har hørt, eller merket, at Arbeidstilsynet gir bøter i form av overtredelsesgebyr i større grad. Spesielt slås det hardt...

Digitale skjema for arbeidstidssøknader

Fra september kan alle som skal søke til Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstid søke digitalt.

Flere mennesker sitter i et klasserom og en person rekker opp hånden og henvender seg til kurslederen.

Pliktig HMS-opplæring: To timar på kurs – og utlært?

Nettet er fullt av tilbod om HMS-kurs – av vekslande varigheit og til ulike prisar. Mange er seriøse, men ein del har ingen ann...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Workshop: Sikker bruk av arbeidsutstyr

Sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidrar Arbeidstilsynet til erfaringsdeling og økt kunnskap ...

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på...

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på...