Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Fleire saker

Bildet viser en byggeplass hvor to menn jobber. Vi ser at den ene mannen tar imot et element som senkes med kran.

MEST UTSATT: Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall i 2023. I begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb. ILLUSTRASJONSBILDE: Arbeidstilsynet. 

26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

I fjor døde 26 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Av de omkomne var 25 menn og én kvinne. 22 av de...

Bildet viser en kvinnelig servitør som holder i en tallerken med mat.

PÅ TILSYN: Arbeidstilsynet kontrollerer nå overnattings- og serveringssteder for å undersøke at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. FOTO: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen

I år vil enda flere serveringssteder enn i fjor få tilsyn fra Arbeidstilsynet. Vi undersøker at arbeidstakere har anstendige...

Rett kantsikring reddar liv

Fall i samband med arbeid i høgda er ei av dei vanlegaste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplassar . Rett...

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Webinar: Hva er tilstanden i norsk arbeidsliv, og hvordan vil det se ut om 10 år?

Vet du hva flest dør av på jobb i Norge i dag? Eller hva som er den vanligste grunnen til sykefravær? Er du nysgjerrig på hva...

HMS-konferansen 2024 - God planlegging for å bedre HMS

Velkommen til den årlige HMS-konferansen for bygg- og anleggsbransjen. I år setter vi fokus på god planlegging for å bedre...

Seminar Stavanger: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinstar!

Vil du lære meir om korleis du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Og korleis eit godt...