Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din (arbeidsmiljoportalen.no)

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Opptak webinar

Nettmøte: Kva krev lovverket av førebyggande arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen?

Bygg- og anleggsbransjen taper kvart år over to millionar dagsverk på grunn av sjukefråvær. 40 prosent seier jobben helt eller...

Seveso nettverksmøte

Storulykkemyndighetene inviterer til nettverksmøte med storulykkevirksomhetene. Hensikten med nettverksmøtet er å skape enda...

Seminar: Korleis førebygge muskel- og skjelettplager i små- og mellomstore verksemder?

Muskel- og skjelettplager er den vanlegaste årsaka til sjukefråvær, også i overnattings- og serveringsbransjen. Visste du at...