Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Seminar Stavanger: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinstar!

Vil du lære meir om korleis du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Og korleis eit godt...

Webinar: Slik følger du opp kontrakter i praksis

Vet du hva som må være med i kontraktene dine og hvordan du skal følge dem opp, slik at de som jobber på dine kontrakter har...

Seminar Bergen: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinstar!

Vil du lære meir om korleis du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Og korleis eit godt...