Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din (arbeidsmiljoportalen.no)

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Nettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

Arbeidsmiljøhjelpa kan hjelpe deg å jobbe med dei faktorane som påverkar arbeidsmiljøet og sjukefråværet mest.

Webinar: Tilsyn – et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplass

Hva skjer når Arbeidstilsynet kommer til nettopp dere på tilsyn? I 2022 og 2023 er Nav prioritert for tilsyn, med spesielt blik...