Brannkonstablar får oftare kreft

Tilsette ved brannstasjonar blir utsette for arbeidsmiljøfaktorar som kan føre til blant anna kreft. Ved brannstasjonar skal derfor dei fysiske forholda gi vern mot forureining frå brannrøyk, helsefarlege kjemikaliar og biologiske faktorar. Spesie...

Les meir og sjå filmen om korleis brannkonstablar kan vernast mot kreft i arbeidet

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Webinar: Anerkjenning gir motivasjon og betre helse

Har du nokon gang fått veldig gode tilbakemeldingar på arbeidet du har gjort? Kanskje er arbeidet løfta fram for andre som...

Morgenmøte Trondheim: Kloke grep i omstilling

36% av ansatte på kontorarbeidsplasser har opplevd omstilling eller større endringer. Hvordan kan dere ivareta arbeidsmiljøet...

Morgonmøte Tromsø: Kloke grep i omstilling

36% av tilsette ved kontorarbeidsplassar har opplevd omstilling eller større endringar. Korleis kan dykk ivareta arbeidsmiljøet...