Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Finn kunnskap og verktøy om godt arbeidsmiljø for bransjen din

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er ei viktig informasjonskjelde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tipsa vi får inn.

Tips oss

Arrangement, kurs og webinar Alle arrangement og opptak webinar

Nettmøte: Rollen som verneombud på en kontorarbeidsplass - ønskereprise

Verneombudets rolle går ut over å håndheve regler og retningslinjer – den innebærer en viktig balanse mellom å påse, og å påvir...

Nettmøte: Rolla som verneombod på ein kontorarbeidsplass - ønskereprise

Rolla til verneombodet går ut over å handheva reglar og retningslinjer – den inneber ein viktig balanse mellom å sjå til, og å...

Workshop Trondheim: Hvordan forebygge belastninger av emosjonelle krav? (23.05)

Jobber du med mennesker? Det er på den ene siden veldig givende, men kan også være krevende. Det kan påvirke deg på godt og...