Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier på jobb. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige. Nå arrangerer vi seminarer som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Halvparten av arbeidstakere har ikke tillit til at varsling håndteres på en rettferdig måte

I en ny landsomfattende undersøkelse om varsling oppgir halvparten av arbeidstakerne at de ikke har tillit til at arbeidsgiver...

Bildet viser et paragraftegn.

Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har sendt ut forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Endringene er i hovedsak begrunnet i...

Illustrasjonsbilde av en arbeider som sveiser stål.

Arbeidstilsynet advarer etter utbrudd av lungesykdom på verft

Sveisere og andre som eksponeres for metallrøyk på jobb er spesielt utsatt for å rammes av den alvorlige bakterieinfeksjonen...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...

Trondheim: Sikkerhetsdatablad

Dette seminaret handler om krav til sikkerhetsdatablad (SDS) og retter seg mot leverandører av kjemikalier. Seminaret er gratis...

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...