Statistikk

Her finn du Arbeidstilsynet sin statistikk over arbeidsskadedødsfall, meldingar om arbeidsrelatert sjukdom og Arbeidstilsynet si tilsynsverksemd.

Arbeidsskadedødsfall

Meldingar om arbeidsrelaterte sjukdommar

Tilsynsstatistikk

Arbeidstilsynet sin statistikk og funn frå tilsyn med smittevern