Statistikk

Her finner du Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsskadedødsfall, meldinger om arbeidsrelatert sykdom og Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet.

Arbeidsskadedødsfall
Meldinger om arbeidsrelaterte sykdommer
Tilsynsstatistikk