Nyheiter

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sittende ved kontorpult

ARBEIDSGIVERS ANSVAR: Ansvaret for trygge og lovlige arbeidsforhold ligger alltid hos arbeidsgiver. Min oppfordring går derfor til dem: Pass på dine ansatte og gi dem et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

Meninger

En verdig eldreomsorg – med lovlige arbeidsforhold

«Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass». Overskriften er hentet fra NRK, og er en av flere saker om forholdene for eldre og ansatte i hjemmetjenesten i norske medier denne uka. Jeg synes det er bra med søkelys på eldreomsorgen i Norge, og jeg er spesielt glad for at også arbeidsforholdene til de ansatte i hjemmetjenesten settes på agendaen. 

Publisert 27.01.2023
Lesetid: 4 min
Illustrasjon e-sigarett med røyk i filmstripe

UNNTAK FRA TOBAKKSSKADELOVA: Lova gir moglegheit til å søke om å få bruke nikotinfrie sigaretter i film eller på scene, og no har Arbeidstilsynet gjort det enklare å søke riktig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nyhet

No er det enklare å søke om lov til å bruke nikotinfrie sigarettar på scenen

Når sigarettrøyk er ein viktig del av det kunstnariske uttrykket i til dømes ei filminnspeling eller teateroppsetting, kan ein ...

Publisert 23.01.2023
Lesetid: 2 min
Tre ansatte som går ned trapp.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ: Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter. FOTO: Arbeidstilsynet 

Nyhet

Flere må jobbe systematisk forebyggende med psykososialt arbeidsmiljø

En ny rapport viser at under  halvparten av norske virksomheter jobber systematisk med psykososialt arbeidsm iljø . Flere tar t...

Publisert 12.01.2023
Lesetid: 5 min
Sjå alle artiklar