Nyheter

 • Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

  Publisert 07.11.2017

  Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. 

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Publisert 07.11.2017

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

  Publisert 02.11.2017

  7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

 • SUA har passert 1 million henvendelser

  Publisert 18.10.2017

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 500.000 søknader.

 • Styrket internasjonalt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  Publisert 04.10.2017

  Kriminalitet og useriøse arbeidsforhold er grenseoverskridende utfordringer. Arbeidstilsynet har styrket sitt samarbeid med arbeidstilsynene i land som sender mange arbeidstakere til Norge. 

 • Nye nettsider

  Publisert 22.09.2017

  Arbeidstilsynet lanserer nye nettsider 27. september. En rekke større endringer er gjort på nettstedet.

 • Nye minstelønnssatser

  Publisert 25.09.2017

  Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

 • Hvilke krav stilles når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

  Publisert 25.09.2017

  Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny nettside som beskriver hvilke krav som stilles til boligen når arbeidsgiver innkvarterer ansatte.

 • Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

  Publisert 24.09.2017

  Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport. 

 • Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

  Publisert 06.07.2017

  Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

 • Skolen må sette vold og trusler på dagsorden

  Publisert 28.06.2017

  Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og skriver om omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Et viktig tema som skolene og skoleledelsen i enhver kommune må sette på dagsorden. 

 • Stanset arbeidet på 2 av 5 byggeplasser

  Publisert 16.06.2017

  132 av de 336 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Over 50 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.