Nyheiter

Bildet viser ei kvinne som sitter foran en PC-skjerm. Man ser ikke ansiktet til kvinnen.

LETTARE Å TYDE: Frå nyttår får arbeidsmiljøloven ein ny og meir omfattande definisjon av omgrepet arbeidstakar. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Frå 1. januar blir det tydelegare kven som skal reknast som arbeidstakarar

Arbeidstakaromgrepet i arbeidsmiljøloven blir no presisert for å gjere det enklare å skilje mellom arbeidstakarar og oppdragstakarar. Definisjonen er viktig fordi arbeidstakaromgrepet er «inngangsporten» for å bli beskytta av arbeidsmiljøloven og dei tilhøyrande forskriftene.

Publisert 29.11.2023
Lesetid: 2 min
Sjå alle artiklar