Nyheter

 • Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker

  Publisert 19.03.2018

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten sammenlikner risiko for norske og utenlandske arbeidstakere i hele det landbaserte arbeidslivet i perioden 2011-2016.

 • Foreslår styrket varslervern

  Publisert 15.03.2018

  Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

 • Prioriterte aktiviteter for 2018

  Publisert 05.03.2018

  I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking.

 • Landsdekkende aksjon i industrien

  Publisert 19.02.2018

  Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.

 • Signerte avtale med Matmerk

  Publisert 13.02.2018

  Arbeidstilsynet og Matmerk har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å styrke HMS-arbeidet i landbruksnæringen og bidra til effektiv produksjon og trygt arbeidsmiljø.

 • Sørg for sikker fjerning av snø på tak

  Publisert 15.02.2018

  Mye snø i store deler av landet tvinger mange opp på taket for å fjerne snø. Når det er ikke mulig med stillas, kan personlig sikring med sele være løsningen. Husk at arbeidsgiveransvaret også gjelder for frivillig arbeid.

 • Råd for rusforebygging i arbeidslivet

  Publisert 01.02.2018

  Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.

 • 27 arbeidsskadedødsfall i 2017

  Publisert 29.01.2018

  Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

 • Endringer i godkjenningsordningen for renhold

  Publisert 18.01.2018

  Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

 • Arbeidsgivere må ta varsling på alvor

  Publisert 15.01.2018

  Denne høsten har vi fått presentert alt for mange eksempler på seksuell trakassering i arbeidslivet. Eksemplene viser hvor viktig og vanskelig varsling er. I bransje etter bransje har modige kvinner og menn bidratt til å avdekke en ukultur som ikke hører hjemme i arbeidslivet.

 • Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning

  Publisert 10.01.2018

  HMS-kortene for renhold og bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato. En ny og enklere bestillingsløsning er også snart klar.

 • Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

  Publisert 04.01.2018

  Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

 • Minstelønn i utelivsbransjen

  Publisert 03.01.2018

  Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. - Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 • Advarer mot faktura til renholdsfirma

  Publisert 12.12.2017

  Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser fra renholdsfirma som har mottatt faktura for tjenester knyttet til internkontroll og godkjenningsregisteret for renhold. Avsender av fakturaen er ikke kjent for Arbeidstilsynet, og fakturaene er svært misvisende.

 • 5 000 tilsyn i renholdsbransjen på fem år

  Publisert 10.12.2017

  Halvparten av tilsynene er gjennomført hos virksomheter som kjøper renholdstjenester. Ni av 10 kjøper fra godkjent renholdsvirksomhet, men det var svært få klar over før de fikk tilsyn. Bare tre av 10 oppfyller informasjons- og påseplikten.

 • Serverer drinker mot seksuell trakassering

  Publisert 07.12.2017

  I helgen lanserte et knippe utesteder i Oslo drinken The Saviour, et fancy glass vann som serveres på en brikke med en oppfordring om å stå sammen mot seksuell trakassering. Snart serveres The Saviour flere steder i landet.

 • Mange innspill til høring om innaskjærs arbeidsdykking

  Publisert 29.11.2017

  Arbeidstilsynet har mottatt et stort antall høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

 • Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

  Publisert 23.11.2017

  Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner.

 • Krever ikke enerom for sesongarbeidere

  Publisert 20.11.2017

  Bærprodusenter kan fortsatt innkvartere sesongarbeidere på firemannsrom. Det er konklusjonen Arbeidstilsynet har kommet fram til etter dialog med bransjen.

 • Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

  Publisert 07.11.2017

  Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar 2018 blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter.

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Publisert 07.11.2017

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

  Publisert 02.11.2017

  7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

 • SUA har passert 1 million henvendelser

  Publisert 18.10.2017

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 500.000 søknader.

 • Styrket internasjonalt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  Publisert 04.10.2017

  Kriminalitet og useriøse arbeidsforhold er grenseoverskridende utfordringer. Arbeidstilsynet har styrket sitt samarbeid med arbeidstilsynene i land som sender mange arbeidstakere til Norge. 

 • Nye nettsider

  Publisert 25.10.2017

  Arbeidstilsynet lanserte nye nettsider 27. september. En rekke større endringer er gjort på nettstedet.

 • Nye minstelønnssatser

  Publisert 25.09.2017

  Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

 • Hvilke krav stilles når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

  Publisert 25.09.2017

  Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny nettside som beskriver hvilke krav som stilles til boligen når arbeidsgiver innkvarterer ansatte.

 • Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

  Publisert 24.09.2017

  Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport. 

 • Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

  Publisert 06.07.2017

  Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

 • Skolen må sette vold og trusler på dagsorden

  Publisert 28.06.2017

  Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og skriver om omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Et viktig tema som skolene og skoleledelsen i enhver kommune må sette på dagsorden. 

 • Stanset arbeidet på 2 av 5 byggeplasser

  Publisert 16.06.2017

  132 av de 336 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Over 50 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.