Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til eit godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og er avhengig av kva rolle ein har i verksemda.