Rapportar

Illustrasjon - grafer og piler

Årsrapport

Om innsatsen, ressursbruken og om vi nådde måla våre i året som gjekk.

Årsrapportar
Ilustrasjon - traktor

Risikobilde 

Risikobilde viser korleis vi prioriterer aktivitetar, basert på risiko for skadar og sjukdom.

Risikobilde (pdf)
Illustrasjon person som jobber sammen med en robot

Utsikt

Utsikt presenterer utviklingstrekk og sentrale drivarar som vil forme arbeidslivet i framtida.

Utsikt-rapportar
Illustrasjon av personer rundt et møtebord

Kompass

Kompass tema er en rapportserie om aktuelle og framtidige problemstillingar i arbeidslivet. 

Kompass-rapportar
Illustrasjon av inspektør som lyser med lommelykt

Tilsynsprosjekt

Vi samanfattar funna frå nokre av tilsynssatsingane våre dei siste åra.

Rapportar frå tilsynsprosjekt

Signal

Vi presenterer inspektørane si kunnskap om den norske arbeidsmarknaden.

Signal nr 1. 2024 (pdf)