Forskning og rapporter

Arbeidstilsynet har en egen serie for kunnskapsformidling kalt KOMPASS Tema. Vi gir også ut rapporter fra noen av vår tilsynsprosjekter og i forbindelse med utredninger og utarbeiding av kunnskapsunderlag for ulike tema.

Arbeidstilsynet lyser av og til ut forsknings- og utviklingsprosjekter til eksterne forskningsinstitusjoner, og sluttrapportene fra disse publiserer vi her.

Du finner også våre årsrapporter her.