Rapporter fra tilsynsprosjekter

Her finner du oppsummeringsrapporter fra noen av Arbeidstilsynets tilsynssatsinger de seneste årene. 

2020

pdf Arbeidstilsynets tilsyn og veiledning i ambulansetjenesten i 2018-2019.pdf pdf Arbeidstilsynets innsats mot asbesteksponering – Evaluering og tiltak.pdf pdf Kjemisk eksponering i fjørfehold – Arbeidstilsynets aktivitet i fjørfehold i 2019.pdf

2019

pdf Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet i bakerier.pdf pdf Eksponering for brannrøyk - 2019.pdf pdf Erfaringsrapport: Pilot – Vold og trussel om vold fra tredjepart i grunnskoler.pdf pdf Rapport - Arbeidstilsynets aktivitet i innanskjers arbeidsdykking i 2016-2018.pdf pdf Arbeidstilsynets aktivitet i transportnæringen i 2018.pdf

2018

pdf Arbeidstilsynets tilsyn i transportbransjen 2015-2017.pdf pdf Forebygge vold og trusler - Oppsummeringsrapport september 2018.pdf pdf Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017.pdf

2017

pdf Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen 2013 - 2017.pdf pdf Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg i perioden 2013-2016.pdf

2016

pdf Forebygging av vold og trusler – Oppsummeringsrapport tilsyn med barnevernsinstitusjoner.pdf pdf Forebygging av vold og trusler – Oppsummeringsrapport tilsyn med Kriminalomsorgen.pdf

2014

pdf Arbeidstilsynets effektvurderinger av tilsyn i perioden 2008-2012.pdf pdf Arbeidstilsynets revisjoner i norske sykehus.pdf pdf Tannhelsetjenesten må også tette HMS-hull.pdf

2013

pdf Arbeid for helse - Forebygging av uheldige psykiske belastninger - Hovedfunn 2010-2012.pdf pdf Byggherreprosjektet - Forebygging av ulykker og skader i bygg og anlegg - Hovedfunn 2010-2012.pdf pdf Fagrapport - På lag - Hovedfunn 2011-2012.pdf pdf Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager - Hovedfunn 2012.pdf pdf Inneklima i norske skoler - Hovedfunn 2011-2012.pdf pdf Rett start for unge arbeidstakere - Hovedfunn 2009-2012.pdf