Nie otrzymałeś wynagrodzenia lub świadczenia urlopowego

Jako pracownik możesz sie znaleźć w sytuacji, w której pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia lub świadczenia urlopowego w umówionym terminie. Pomijając nieporozumienia lub błędy techniczne przy wypłacie, przyczyną może być to, że pracodawca...

Les videre