Årsrapporter

Årsrapportene forteller om hva Arbeidstilsynet har gjort for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Årsrapport 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk.

Arbeidstilsynets årsrapport 2022 (pdf)

Se nyhetssaken om årsrapporten for 2022

Vedlegg

Vedlegg 1 - Felles årsrapport for etatens innsats mot arbeidslivskriminalitet 2022 (pdf) 

Vedlegg 2 - Felles årsrapport for arbeidsmiljøsatsingen 2022 (pdf) 

Vedlegg 3 - Likestillingsrapport (pdf) 

Vedlegg 4 - Utsikt ( pdf) 

Tidligere årsrapporter

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

Årsrapport-2020.pdf Felles årsrapport 2020 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2020.pdf