Årsrapporter

Årsrapportene forteller om hva Arbeidstilsynet har gjort for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Arbeidstilsynets årsrapporter

Årsrapport 2022

Arbeidstilsynets årsrapport 2022.pdf

Vedlegg

Vedlegg 1- Felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2022.pdf Vedlegg 2 Felles årsrapport for arbeidsmiljøsatsingen 2022.pdf Vedlegg 3- Likestillingsrapport.pdf Vedlegg 4- Utsikt.pdf

Eldre årsrapporter

Arbeidstilsynets årsrapport 2021.pdf Felles årsrapport 2021 arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2021 inkluderende arbeidsliv.pdf Likestillingsutgreiinga aktivitets- og redegjørelsesplikten for 2021.pdf Årsrapport-2020.pdf Årsrapport-2019.pdf Vedlegg til årsrapport 2019 Inkluderingsdugnaden i Arbeidstilsynet.pdf Årsrapport-2018.pdf Årsrapport-2017.pdf Årsrapport-2016.pdf Årsrapport-2015.pdf Årsrapport-2014.pdf Årsrapport-2013.pdf Årsrapport-2012.pdf

Årsrapporter felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Felles årsrapport 2021 arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2020 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2019 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2018 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2017 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Felles årsrapport 2016 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf

Riksrevisjonens beretning

Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2022.pdf Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2021.pdf Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2020.pdf Riksrevisjonens beretningen for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2019.pdf