Årsrapporter

Årsrapportene forteller om hva Arbeidstilsynet har gjort for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Årsrapport 2023

I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk.

Arbeidstilsynets årsrapport 2023 (pdf)

Se nyhetssaken om årsrapporten for 2023

Vedlegg

Vedlegg 1 - Felles arsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2023 (pdf)

Vedlegg 2 - Felles årsrapport for arbeidsmiljøsatsingen 2023 (pdf)

Vedlegg 3 - Likestillingsrapport (pdf)

Vedlegg 4 - Utsikt (pdf)

Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap 2023 (pdf)

Tidligere årsrapporter

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

Årsrapport-2020.pdf Felles årsrapport 2020 innsats mot arbeidslivskriminalitet.pdf Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeidstilsynets årsregnskap for 2020.pdf