Tilsynsstatistikk

Her finner du en oversikt over tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet fra 2018, fordelt på år, fylke, hovednæring og virksomhetsstørrelse. Her finnes også oversikt over andelen tilsyn som har medført minst én reaksjon fra Arbeidstilsynet, og antallet reaksjoner totalt.

En reaksjon er Arbeidstilsynets krav til virksomheter om å rette opp i brudd på arbeidsmiljøregelverket. Merk at slike brudd kan være av ulik alvorlighetsgrad.

Hold musepekeren over kartet og diagrammene for mer utfyllende informasjon. Mørkere fargetone på fylkene i kartet angir fylker med større andel reaksjoner. Vi anbefaler å vise statistikken i fullskjermvisning

Les mer om tilsyn og reaksjoner fra Arbeidstilsynet:Tilsyn