Om rekrutteringsprosessen

Hvordan søker du på ledige stillinger i Arbeidstilsynet og hva skjer i rekrutteringsprosessen?

I Arbeidstilsynet lyser vi ut alle våre stillinger offentlig.  

Slik annonserer vi ledige stillinger i Arbeidstilsynet

Når vi har ledige stillinger i Arbeidstilsynet publiseres de på nettsiden vår under ledige stillinger. I tillegg lyser vi ut stillingene i eksterne kanaler som Arbeidsplassen.no, og Finn.no.

Søk på stillingen

Dersom du vil søke på en ledig stilling i Arbeidstilsynet, sender du inn søknadstekst og CV via lenken i annonsen.

Hva skal du legge ved søknaden?

Når du søker på en stilling, anbefaler vi at du

 • forteller hvorfor du er motivert for å søke stillingen 
 • viser til den kompetansen og erfaringen du har som er relevant for stillingen
 • forteller hva akkurat du kan bidra med inn i den aktuelle stillingen

Legg også ved

 • attester
 • vitnemål
 • annet som er relevant for stillingen du søker

Legg ved godkjenning for utdanning i utlandet

Dersom du har tatt utdannelsen din i utlandet, er det viktig at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på graden din. 

De best kvalifiserte søkerne blir kalt inn til intervju

Som statlig etat følger vi kvalifikasjonsprinsippet i rekrutteringene våre. Det vil si at vi inviterer de vi vurderer som de best kvalifiserte søkerne til intervju.

Slik foregår vanligvis intervjuet hos Arbeidstilsynet

I intervjuet vil du normalt møte

 • nærmeste leder for den utlyste stillingen
 • en HR - rådgiver som jobber med rekruttering
 • en representant for de ansatte

Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder i tillegg til referanseintervju. I intervjuene vil du få spørsmål knyttet til din kompetanse opp mot kravene til stillingen. Du kan også bli bedt om å presentere en case.

 
Du kan bli bedt om å ta en test

Om du har søkt en lederstilling, kan du bli bedt om å svare på en ferdighets- eller personlighetstest.

Testene vi bruker, er utviklet av Aon og er godkjent av Det Norske Veritas (DNV). Vi har ansatte som er sertifisert i bruk av slike tester.

Slik foregår ansettelsen

Til slutt i rekrutteringsprosessen skriver vi en innstilling som sendes til et ansettelsesråd.

Tilbudet går til den søkeren vi vurderer som best kvalifisert til stillingen. Derfor er det har vi et ansettelsesråd, som består av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, som behandler innstillingen. Ansettelsesrådet er et uavhengig organ, og det er dette rådet som fatter vedtak om ansettelse.

Tilbud om ansettelse

Etter at ansettelsesrådet har behandlet innstillingen, tar vi kontakt med de innstilte kandidatene. Vi sender et skriftlig tilbud om jobb til søkeren som er innstilt som nummer én.  

Dersom søkeren takker ja til tilbudet, signerer begge parter en arbeidsavtale. Dersom søkeren takker nei til tilbudet, vil den som er innstilt som nummer to, motta et skriftlig tilbud. Når stillingen er besatt, vil alle søkerne motta en e-post med informasjon om hvem som er tilsatt.

Du har innsynsrett

Som søker kan du som part i saken be om å få tilsendt en utvidet søkerliste. En utvidet søkerliste er unntatt offentlighet og inneholder informasjon om alle søkernes

 • navn
 • alder
 • utdanning
 • arbeidserfaring

Du kan be om utvidet søkerliste. Alle søkerne vil inngå i offentlig søkerliste dersom de ikke har blitt unntatt offentlighet.

Om du ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, kan du be om å bli unntatt når du søker på stillingen. Søknaden vil bli vurdert etter offentleglova §25.

Vi ønsker deg velkommen som arbeidssøker i Arbeidstilsynet!

Om Arbeidstilsynet (youtube.com)