§ 28-9. Reparasjon, vedlikehold eller kontroll av CO2-anlegg

Ved reparasjon, kontroll eller utskiftning av CO2-anlegg skal reglene for installasjon av nytt CO2-anlegg følges så langt disse passer.
Dersom det under reparasjon, vedlikehold eller kontroll av CO2-anlegget blir aktuelt å betjene hovedventiler, skal det ikke befinne seg folk i de rom som er beskyttet av CO2 .