§ 28-9. Reparasjon, vedlikehold eller kontroll av CO₂-anlegg

Ved reparasjon, kontroll eller utskiftning av CO₂-anlegg skal reglene for installasjon av nytt CO₂-anlegg følges så langt disse passer.
Dersom det under reparasjon, vedlikehold eller kontroll av CO₂-anlegget blir aktuelt å betjene hovedventiler, skal det ikke befinne seg folk i de rom som er beskyttet av CO₂ .