§ 8-4. Tiltak ved arbeid ved avløpsanlegg

Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, farlig gasskonsentrasjon eller annen fare for liv eller helse, skal minst en person tillegges oppgaver som sikkerhetsvakt.
Sikkerhetsvakt skal ha nødvendige hjelpemidler og verne- og førstehjelpsutstyr til rådighet.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 8-3).

Til første ledd

Arbeidsgiveren må sørge for sikre arbeidsrutiner og beredskap ved ulykker.

Til andre ledd

Eksempel på nødvendige hjelpemidler er løfteutstyr til bruk i trange kummer osv.

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 Bruk av personlig verneutstyr.