§ 18-2. Merking av arbeidsutstyr til løfting av last

Et arbeidsutstyr som brukes til å løfte last, skal være merket tydelig med den største arbeidsbelastningen det kan løfte og eventuelt ha en merkeplate som angir største arbeidsbelastning for hver enkelt løfteposisjon.
Et løfteredskap skal være merket slik at det fremgår hvordan det skal brukes på en sikker måte.
Et arbeidsutstyr som kan brukes til å løfte personer, men som ikke er beregnet for det, skal være tydelig merket med forbud mot å løfte personer.

I bestemmelsen er det ikke stilt nærmere krav om hvordan merkingen skal se ut.

I tillegg til at det foreligger krav om merking for sikker bruk, må bruksanvisningen inneholde opplysninger om sikker bruk av arbeidsutstyret. Merkingen av utstyret vil være et tiltak for å hindre åpenbar feilbruk av maskinen og vil ikke erstatte bruksanvisningen, men være et supplement.

Krav om merking av arbeidsutstyr som ikke er beregnet for personløft, se forskriftens § 18-8 når det gjelder krav til tiltak ved løft av personer.