§ 5-8. Sikring mot brann og eksplosjon i gassutstyr

For å sikre mot brann og eksplosjon i gassutstyr, skal arbeidsgiver påse at det benyttes følgende utstyr ved sveising, termisk skjæring, lodding og termisk sprøyting:
 • -
  brenner som er utstyrt med retursperreventil på alle innløp mellom håndtak og slange
 • -
  regulator for oksygen som er utstyrt med tilbakeslagssikring
 • -
  regulator for brenngass som er utstyrt med tilbakeslagssikring
 • -
  gasslanger og slangekoplinger som er spesielt beregnet til formålet
 • -
  materiale i armatur og rørledning for acetylen som ikke inneholder mer enn 70 % kobber.

Tilbakeslagssikring skal blant annet forhindre at flammen kommer inn i gassflasken.

Gasslanger har forskjellig farge avhengig av type gass de er beregnet for.

Acetylen kan sammen med kobber danne eksplosive forbindelser.