§ 17-11. Skilting av stillas

Stillaset skal ha varig og lett synlig skilt med opplysninger om:
 1. a.
  stillasets eier,
 2. b.
  stillasbygger,
 3. c.
  tillatte laster og
 4. d.
  kontaktperson med telefonnummer og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør.
Skiltet skal oppdateres etter kontroll utført i henhold til § 17-9.