§ 25-15. Krav til trykkluftflasker som skal fylles

Før en flaske fylles, skal det kontrolleres at prøvefristen ikke er utløpt, kontrollstemplet er gyldig og flasken og ventilen er uskadd.
Hvis prøvefristen er utløpt eller flasken ikke har gyldig kontrollstempel, skal den ikke fylles før den er kontrollert og prøvd.
Hvis en flaske eller ventil er skadd, eller det er mistanke om skader, skal flasken ikke fylles før den er kontrollert av en godkjent kontrollør i det omfang den sakkyndige finner nødvendig.
Flasker skal fylles slik at det indre overtrykket ved 15 °C ikke overstiger fyllingstrykket som er stemplet på flasken.

For kontroll og prøving av trykkluftflasker for pusteluft, se forskriften her § 25-2.

Flasker bør ikke være tømt helt mellom hver fylling på grunn av faren for at fuktighet trenger inn.

Kontrollresultatet må føres som angitt i forskriften her § 25-6. Flasken kontrollmerkes bare dersom full kontroll er foretatt, se forskriften her § 25-1.