Kapittel 24. Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking