§ 26-20. Redningsdykking og søk etter antatt omkommet

For å utføre redningsdykking og søk etter antatt omkommet kreves det dykkerbevis klasse A og fagopplæring på minst 2 uker.

Redningsdykking krever spesiell fagkompetanse som tar hensyn til de oppgavene og farene som redningsdykkeren kan utsettes for. Det kreves minst 2 ukers fagopplæring i tillegg til vanlig dykkebevis. Opplæringen kan gjennomføres av virksomheten selv, men den bør gjøres i samarbeid med en arbeidsdykkerskole. Det vises til fagplan for redningsdykking som er etablert mellom arbeidsdykkerskolene og Norsk Redningsdykker Forum.

Når det i tillegg til vanlig dykkerutstyr brukes arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk, for eksempel kraftkrevende verktøy, kreves det dessuten dokumentert opplæring i bruk av utstyrstypen, jf. §§ 10-1 og 10-2. Det er også krav om opplæring i det spesifikke arbeidsutstyret som dykkeren skal bruke, jf. § 10-4.