§ 26-20. Redningsdykking og søk etter antatt omkommet

For å utføre redningsdykking og søk etter antatt omkommet kreves det dykkerbevis klasse A og fagopplæring på minst 2 uker.

0 Tilføyd ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).