§ 26-8. Krav til meldingen

Meldingen skal inneholde:
 1. a.
  angivelse av virksomhetens navn og forretningsadresse
 2. b.
  kontaktperson, med telefonnummer og e-postadresse
 3. c.
  oppstartstidspunkt, sted og varighet for dykkeoperasjonen
 4. d.
  en beskrivelse av oppdragets art
 5. e.
  en bekreftelse om at det vil være trykkammer på dykkestedet.
Når det ikke kan meldes på forhånd, skal dette begrunnes.

Meldingen skal sendes til Arbeidstilsynet.