§ 25-16. Krav til den som skal fylle trykkluftflasker

Trykkluftflasker skal bare fylles av personer som

  • a. har fylt 18 år
  • b. har fått nødvendig opplæring om trykkluftflasker
  • c. er gjort kjent med farene som er forbundet med arbeidet.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Som grunnlag for vurdering av nødvendig opplæring benyttes

  • NS-EN 1920 «Transportable gassflasker – Gassflasker for trykkgasser (unntatt acetylen) – Kontroll ved påfyllingstidspunktet».