§ 25-16. Krav til den som skal fylle trykkluftflasker

Trykkluftflasker skal bare fylles av personer som
  1. a.
    har fylt 18 år
  2. b.
    har fått nødvendig opplæring om trykkluftflasker
  3. c.
    er gjort kjent med farene som er forbundet med arbeidet.