§ 13-2. Tidspunkt for sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i § 13-1 skal utføres:

  • - hver 12. måned,
  • - når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen,
  • - når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll,
  • - når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og
  • - etter større reparasjoner eller ombygginger.

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig.

Dersom sakkyndig kontroll er utført tidligere enn to måneder før tidspunktet for den ordinære sakkyndige kontrollen, må neste tidspunkt for den ordinære sakkyndige kontrollen regnes fra det tidspunktet den aktuelle kontrollen faktisk ble utført.

Brukerinformasjonen fra produsenten kan inneholde retningslinjer om kontrolltidspunkter.