§ 18-1. Styrke og stabilitet

Et arbeidsutstyr som brukes til å løfte last med, og utstyrets oppheng og forankring, skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastningene som utstyret kan bli utsatt for og til å ivareta stabiliteten.

Det fremgår av bruksanvisningen hvilke belastninger som arbeidsutstyret er ment å tåle, herunder også bruksområde.

Det finnes særskilte krav til styrke og stabilitet i maskinforskriftens vedlegg I.