§ 32-3. Overgangsbestemmelse

Adgangen til dykking med dykkersertifikat klasse S opphører fra 1. januar 2021.

Dykkersertifikat klasse S fra opphevet forskrift om dykking av 30. november 1990 nr. 944, er et sertifikat som primært er rettet mot sportsdykkerinstruktører og dykkere innen akvatisk biologisk forskning og marin arkeologi. Sertifikatet omfatter også annen aktivitet som instruksjon, oppmåling, kartlegging, fotografering, prøvetaking med enkle midler samt besiktigelser som ikke omfatter utbedringer.

Dykkersertifikat klasse S omfatter det arbeid som utføres under vann uten bruk av den type arbeidsutstyr som krever opplæring eller spesielle forholdsregler av hensyn til sikkerheten. Sertifikatet omfatter bare lettere dykkevirksomhet.

Fra 2021 blir det krav om at alle som skal dykke i forbindelse med arbeidet minst skal ha dykkerbevis klasse A. Innehavere av dykkebevis klasse S vil kunne gjennomføre et forkortet kurs på 4 uker for å få dykkerbevis klasse A.