§ 26-9. Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking

Arbeidsgiver som vil utføre forsøksdykking, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd.

Forsøksdykking er definert i forskriften her § 1-4 nr. 19.