§ 20-7. Utløserventil for høytrykks stråleinnretning

Stråleinnretningen skal aldri slippes eller plasseres slik at den kan falle ned.
Når stråleinnretningen ikke brukes skal avtrekker eller utløserventil være sikret.