§ 17-17. Bruk av rullestillas

Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende når det flyttes og brukes.
Rullestillaset skal være forsynt med en anordning som hindrer utilsiktet bevegelse.
Hvis stillaser ikke er løftet opp av støttelabber, skal alle hjul ha god kontakt med underlaget når det brukes.
Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å oppholde seg på rullestillas når det flyttes. Gjenstander på stillaset skal fjernes eller sikres mot å falle ned, før stillaset flyttes.
Bruken av rullestillaset skal følge produsentens bruksveiledning.
Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014), 26 juni 2015 nr. 806 (i kraft 1 jan 2016).

Mange ulykker med rullestillas skyldes mangelfull planlegging og feil bruk av stillaset, ved at underlaget er ujevnt og/eller at brukeren av stillaset flytter stillaset når han oppholder seg på stillaset eller flytter det uten å fjerne materialer og utstyr på stillaset. God planlegging av de fysiske forholdene og god opplæring i bruk er viktige forebyggende aktiviteter.