§ 16-3. Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for kunstig optisk stråling

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for kunstig optisk stråling, og verneombudet får opplæring om
  1. a.
    sikre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering
  2. b.
    riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.