§ 16-3. Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for kunstig optisk stråling

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for kunstig optisk stråling, og verneombudet får opplæring om

  • a. sikre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering
  • b. riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).