§ 17-12. Atkomst og sikker bruk av stillas

Stillas skal ha sikker, bekvem og hensiktsmessig atkomst, fortrinnsvis med eget trappetårn. Ved kortvarig arbeid kan stige eller leider brukes som atkomst. Der atkomst til gulv høyere enn 3,50 meter er tilnærmet vertikal stige, skal den være utstyrt med ryggbøyle fra 2,50 meter.
Stillaset skal ha tilstrekkelig plass for brukere, verktøy og materialer, og arbeidet skal kunne utføres i arbeidsstillinger som ikke gir uheldige fysiske belastninger.
Arbeidstakerne skal kunne bevege seg uten risiko for å henge fast i, eller støte mot innstikkende eller nedhengende stillasdeler eller gjenstander på stillaset.

Dersom atkomsten ordnes innenfor selve stillasgulvet, bør denne legges til enden av stillaset. For hver etasje bør det etableres repos eller hvileplan.

Når det gjelder utforming av trapper og stiger som adkomst vises det til NS EN 131-1 – Termer, typer, funksjonsmål, NS EN 12811 – 1 – Utstyr for midlertidige arbeider og NS EN 13374 som pre-aksepterte løsninger. Trapper skal utstyres med rekkverk, se arbeidsplassforskriften § 6-5. Der det etableres leider som atkomst skal den utføres i samsvar med bestemmelsene i arbeidsplassforskriften § 2-23.