§ 26-47. Meldeplikt

Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal sende melding til Arbeidstilsynet med følgende opplysninger:

  • a) foretaksnavn,
  • b) organisasjonsnummer,
  • c) kontaktinformasjon,
  • d) hvilken type dykkearbeid som utføres,
  • e) navn og kontaktinformasjon til dykkerlege som medvirker ved utarbeidelse og vedlikehold av virksomhetens sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner, og
  • f) navn og registreringsnummer på eventuelle dykkefartøy.

Virksomheten plikter å sende ny melding innen fem år ved fortsatt drift. Ved endring av opplysninger i første ledd plikter virksomheten å melde fra om dette.

0 Tilføyd ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).