§ 27-10. Transport under jord

Transportanlegg under jord skal være installert, drevet og vedlikeholdt på en slik måte at sikkerheten og helsen til de arbeidstakerne som betjener, bruker eller oppholder seg i nærheten av dem, er sikret.

Se forskriftens § 27-2 «Risikovurdering og HMS-plan for bergarbeidet» og arbeidsplassforskriften § 2-19 «Mekanisk personbefordring angående persontransport». For transportanlegg for øvrig, se forskriftens kapittel 10 «Krav til bruk av arbeidsutstyr» og kapittel 12 «Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg». Se også arbeidsplassforskriften § 2-1 «Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler».