§ 21-9. Gravegroper som skal avstives

Arbeidsgiver skal sørge for at gravegroper dypere enn 2 meter avstives, eller gis forsvarlig helling. Beregningene for avstivning skal kunne dokumenteres.
Avstivninger skal stikke minimum 0,10 meter over gravekanten.
Dersom det brukes prefabrikkerte avstivninger eller annet fysisk vern i gravegropen, skal bruksveiledning klart vise til hvilke dybder og til hvilke jordarter konstruksjonen er beregnet. Dersom det foreligger slik bruksveiledning, gjelder ikke kravet om at dokumenterte beregninger må være tilgjengelig på arbeidsplassen. Spunt regnes ikke som prefabrikkert avstivning.

Til første ledd:

Avstivninger kan være gravekasser, spunt og kledning av stendere og avstivere. Det kan også være behov for å bruke avstivninger i gravegroper grunnere enn 2 meter. Dette er avhengig av risikoforholdene på stedet.

Se også kravet til stabilitet og avstiving på arbeidsplassen i arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav c.

Kompetansekravene til den som skal gjøre beregninger og dimensjonere avstivning, står i § 21-4.

Til andre ledd:

Det kan være situasjoner hvor det er behov for at avstivningen må stikke høyere opp enn minimumskravet på 0,10 meter. Vurder høyden på avstivningen ut fra

  • hva gravemassene består av
  • størrelsen på for eksempel steiner o.l.
  • risikoen for fallende gjenstander og størrelsen på disse