§ 25-9. Kontrollbevis

Hvis det er umulig eller utilrådelig å merke trykkluftflasken, for eksempel fordi flasken er svært liten, skal den sakkyndige utstede et kontrollbevis som eieren skal oppbevare og forevise når flasken fylles. Kontrollbeviset skal inneholde

  • a) eierens navn
  • b) produsentens navn
  • c) serienummer
  • d) måneden og året kontrollen ble utført og kontrollnummer
  • e) den sakkyndiges underskrift.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).