§ 10-22. Merking av arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr skal være merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk. Ved merkingen skal det brukes anerkjente symboler eller tekst på norsk. Hvis det er nødvendig skal det brukes et annet språk som er forståelig for arbeidstakerne.

Anerkjente symboler finnes i arbeidsplassforskriften § 5- 5 krav til utforming av sikkerhetsskilt.

Det vil være en konkret vurdering hvor mange andre språk, i tillegg til norsk, som er nødvendig for å sikre at alle de arbeidstakerne som skal bruke arbeidsutstyret, forstår de opplysningene som er nødvendig for sikker bruk av arbeidsutstyret. Arbeidsgiveren må sørge for at hver enkelt arbeidstaker får forståelig informasjon, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 9-1.