§ 26-18. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktører for fritidsdykking

Dykkerinstruktører som driver praktisk opplæring ved virksomheter som driver opplæring av fritidsdykkere, skal enten ha dykkerbevis klasse A, eller sikkerhetsopplæring i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av fritidsdykkere.
Sikkerhetsopplæringen skal kunne dokumenteres.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Den som har dykkerbevis klasse A eller B, trenger ikke i tillegg å ha opplæring etter standardene. Gjeldende anerkjente europeiske standarder for opplæring av instruktører til fritidsdykking er:

– Tjenester ved fritidsdykking – Krav til opplæring av fritidsdykkere – Del 3: Nivå 3 – Dykkeleder (NS-EN ISO 24801-3)

– Tjenester ved fritidsdykking – Krav til opplæring av dykkeinstruktører – Del 1: Nivå 1 (NS-EN ISO 24802-1)

– Tjenester ved fritidsdykking – Krav til tilbydere av tjenester innen fritidsdykking (NS-EN 14467)