§ 27-24. Opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr og gjenopplivingsutstyr ved bergarbeid

Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal opplæres i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes, og være tilstede på arbeidsplassen.

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring».