§ 26-14. Kvalifikasjonskrav til dykker

Dykkeren skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon og inneha de kunnskaper som er nødvendige for de aktuelle arbeidsoppgavene.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013). 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).

Arbeidsgiver må forsikre seg om at dykkeren er kvalifisert for den aktuelle arbeidsoppgaven, behersker den aktuelle dykkemetoden og riktig bruk av utstyr. Se også forskriften her § 26-12 «Grunnleggende kvalifikasjonskrav og § 26-19 «Fagopplæring og redningsdykking.

Ved bruk av kran og løfteutstyr gjelder forskriften her § 10-3 «Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.