§ 26-12. Grunnleggende kvalifikasjonskrav

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som deltar i en dykkeoperasjon har nødvendig:

  • a. opplæring, øvelse og instruksjon for å beherske de farer som dykkeoperasjonen kan medføre
  • b. opplæring i riktig bruk og vedlikehold av dykkeutstyret
  • c. opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr, inkludert oksygenbehandlingsutstyr
  • d. helsemessig skikkethet for det aktuelle arbeidet vedkommende skal utføre.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Kvalifikasjonskravet omfatter også den som skal betjene trykkammer.

Til bokstav b

Opplæringen må også omfatte virksomhetens rutiner for hvor ofte vedlikeholdet må utføres, som daglig, periodisk, før og etter hver dykkeoperasjon og liknende.