§ 21-10. Forstøtning og stabilisering av grunnen etter gravearbeid

Arbeidsgiver skal sikre at det settes opp forstøtning så snart som mulig etter grunnarbeidet når stabiliteten i grunnen gjør det nødvendig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet.
Tilføyd ved forskrift 15 des 2021 nr. 3602 (i kraft 1 jan 2022).