Kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

§ 26-1. Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner § 26-2. Sikkerhetsprosedyrer § 26-3. Beredskap § 26-4. Arbeidsinstruks § 26-5. Dykkerlegens medvirkning § 26-6. Krav om utstyr for forsvarlig dykking § 26-7. Melding om dekompresjonsdykk § 26-8. Krav til meldingen § 26-9. Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking § 26-10. Innhold i søknad om samtykke ved forsøksdykking § 26-11. Krav om dykkerbevis og helseerklæring § 26-12. Grunnleggende kvalifikasjonskrav § 26-13. Kvalifikasjonskrav til dykkeleder § 26-14. Kvalifikasjonskrav til dykker § 26-15. Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker § 26-16. Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen § 26-17. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør § 26-18. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktører for fritidsdykking § 26-19. Fagkompetanse § 26-20. Redningsdykking og søk etter antatt omkommet § 26-21. Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse A § 26-22. Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse B § 26-23. Dokumentert sikkerhetsopplæring for dykkeleder § 26-24. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal etablere seg i Norge § 26-25. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal arbeide midlertidig i Norge § 26-26. Krav til borger fra land utenfor EØS-området og Sveits § 26-27. Forsvarlig bemanning § 26-28. Dykkeleders, beredskapsdykkers og lineholders oppgaver § 26-29. Overvåking av dykkeoperasjoner § 26-30. Bruk av dykke- og behandlingstabeller § 26-31. Trykkammer § 26-32. Kommunikasjon, kommunikasjonssystemer og livline § 26-33. Reservepustegass og oppstigningsvest § 26-34. Loggføring av dykkeoperasjoner § 26-35. Dokumentasjon § 26-36. Krav til dykkerutstyret § 26-37. Krav til dykkeslange og livline § 26-38. Krav til dykkepanel § 26-39. Krav til kommunikasjonsutstyr § 26-40. Krav til trykkammer § 26-41. Krav til regelmessig vedlikehold, kontroll og renhold § 26-42. Krav om å følge bruksanvisninger § 26-43. Helsekrav § 26-44. Behandling av trykkfallsyke § 26-45. Krav om førstehjelpsutstyr § 26-46. Hovedbedrift § 26-47. Meldeplikt