Kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

0 Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

§ 26-1. Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner § 26-2. Sikkerhetsprosedyrer § 26-3. Beredskap § 26-4. Arbeidsinstruks § 26-5. Dykkerlegens medvirkning § 26-6. Krav om utstyr for forsvarlig dykking § 26-7. Melding om dekompresjonsdykk § 26-8. Krav til meldingen § 26-9. Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking § 26-10. Innhold i søknad om samtykke ved forsøksdykking § 26-11. Krav om dykkerbevis og helseerklæring § 26-12. Grunnleggende kvalifikasjonskrav § 26-13. Kvalifikasjonskrav til dykkerleder § 26-14. Kvalifikasjonskrav til dykker § 26-15. Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker § 26-16. Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen § 26-17. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør § 26-18. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktører for fritidsdykking § 26-19. Fagopplæring og redningsdykking § 26-20. Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse A § 26-21. Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse B § 26-22. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal etablere seg i Norge § 26-23. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal arbeide midlertidig i Norge § 26-24. Krav til borger fra land utenfor EØS-området og Sveits § 26-25. Forsvarlig bemanning § 26-26. Dykkerleders og beredskapsdykkers oppgaver § 26-27. Overvåking av dykkeoperasjoner § 26-28. Bruk av dykke- og behandlingstabeller § 26-29. Trykkammer § 26-30. Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer § 26-31. Reservepustegass § 26-32. Loggføring av dykkeoperasjoner § 26-33. Dokumentasjon § 26-34. Krav til dykkerutstyret § 26-35. Krav til dykkeslange og livline § 26-36. Krav til dykkepanel § 26-37. Krav til kommunikasjonsutstyr § 26-38. Krav til trykkammer § 26-39. Krav til regelmessig vedlikehold og kontroll § 26-40. Renhold § 26-41. Krav om å følge bruksanvisninger § 26-42. Helsekrav § 26-43. Behandling av trykkfallsyke § 26-44. Krav om førstehjelpsutstyr m.m. § 26-45. Hovedbedrift