§ 25-6. Fortegnelse over kontrollert utstyr

Kontrolløren skal føre en fortegnelse over det kontrollerte utstyret som skal inneholde

  • a) eierens navn
  • b) produsentens navn
  • c) serienummer
  • d) innvendig volum i liter
  • e) kontrolltrykk i bar
  • f) måneden og året kontrollen ble utført
  • g) resultatet av kontrollen og trykkprøvingen
  • h) eventuelle modifikasjoner som er utført på flasker eller kraner
  • i) den sakkyndiges underskrift.

Fortegnelsen skal oppbevares i minst ti år etter at den siste kontrollen ble ført inn.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).