§ 25-6. Fortegnelse over kontrollert utstyr

Kontrolløren skal føre en fortegnelse over det kontrollerte utstyret som skal inneholde

  • a. eierens navn
  • b. produsentens navn
  • c. serienummer
  • d. innvendig volum i liter
  • e. kontrolltrykk i bar
  • f. måneden og året kontrollen ble utført
  • g. resultatet av kontrollen og trykkprøvingen
  • h. eventuelle modifikasjoner som er utført på flasker eller kraner
  • i. den sakkyndiges underskrift.

Fortegnelsen skal oppbevares i minst ti år etter at den siste kontrollen ble ført inn.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).