§ 24-8. Registrering og dokumentasjon av arbeidet

Arbeidsgiver skal sørge for at det etableres systematisk registrering av:
  • -
    betydelige driftsforstyrrelser
  • -
    ulykkestilløp og ulykker som skjer ved anlegget
  • -
    endringer som foretas ved anlegget.
Registreringen og dokumentasjonen skal legges til grunn ved vurdering av endringer, oppdateringer og tilrettelegging av arbeidet med driftskontroll og sikkerhetsovervåking.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.