§ 25-8. Underkjennelse av trykkluftflasker

Trykkluftflasker som ikke godkjennes for å brukes videre, skal slagstemples med X over kontrollørens stempel, fyllingstrykk, prøvetrykk og fyllingsgass.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Flasker, ventiler som ikke godkjennes, bør ødelegges for å unngå videre bruk.

Dette kan for eksempel gjøres ved knusing, fjerning av minst 10 % av overflaten og liknende.