§ 28-5. Forholdsregler ved montering av CO2-anlegg

Ved montering av CO2-anlegg skal nødvendige tiltak iverksettes for at monteringen skal kunne skje fullt forsvarlig.
Før arbeidet med utløsermekanismen og tilkobling mellom rørmanifold og de enkelte flasker påbegynnes, skal:
 1. a.
  flaskene være plassert og ferdig festet. Kun én beskyttelseskapsel over flaskeventiler skal være fjernet om gangen, dersom dette er nødvendig for tilpassing,
 2. b.
  CO2-røropplegget være ferdig installert,
 3. c.
  andre arbeider i CO2-rommet være avsluttet,
 4. d.
  utløserskapet med ventiler og låsemuligheter være ferdig oppsatt,
 5. e.
  dør til CO2-rommet skal ha lås,
 6. f.
  markering av åpen og lukket stilling på hovedventiler være kontrollert av vedkommende arbeidsformann,
 7. g.
  hovedventilene være i lukket stilling og avlåst.
Beskyttelseskapslene over flaskeventilene skal være på plass på flaskene inntil arbeid jf. første og andre ledd er fullført og tilpassing av snortrekk mv. og tilkopling mellom flasker og manifold skal påbegynnes.
Før tilkoplingen av startflasker og utløsermekanismer skal røropplegget mellom hovedventil og flasker være tetthetsprøvet.
Ved tilpassing av utløsermekanismen har kun de som arbeider med dette adgang til CO2-rommet. Når CO2-rommet forlates, skal døren alltid låses.