§ 27-13. Varsel om lyn ved bergarbeid

Ved bruk av elektriske tennere skal det ved fare for tordenvær kunne gis varsel om lyn på en rask og sikker måte.

For nærmere bestemmelser om lyn ved sprengningsarbeid vises det til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).